Nieuws:

Nu in MSM 246 BAAN: De Fränkische Höllentalbahn in spoor Nul * MINI-BAAN: Atelier Wagons * DIORAMA: De Geuzendreef

Hoofdmenu

Modules in schaal N

Gestart door dwizeno, 21 november 2004, 16:46:46 PM

Gerolf

J?????ren geleden hebben er normen in het Nederlandse RailHobby gestaan, die norm heette "N-trak". Maar of die nog in gebruik is, weet ik niet.
Misschien kan dat een basis zijn om eigen normen te ontwikkelen? Dit forum lijkt me daar een medium voor.

Ik zou in elk geval eerst kijken hoeveel normen er al zijn, in hoeverre die gevolgd worden, en wat de inhoud ervan is. Kwestie van het wiel niet opnieuw te hoeven invullen [;)]

Oeps ... ik zie net dat ik een post van anderhalf jaar geleden herhaal [:I]
Groeten uit "Marche-en-Bières"   ** Modelspoor is plezant **   TPIII-H0-DC-Zelfbouw

railrunner

Schitterend,

Laten we nu even brainstormen:
Constructie en afmetingen:  

aangezien de meest bekende modules die van RMM en MOBOV zijn, laten we daar mee verder werken.  N160 heeft zijn modules al aangepast aan die van MOBOV, er is enkel een afwijking in de breedte van de baan. Die van RMM ken ik niet precies, maar die van MOBOV zijn de volgende: hoogte (onderkant module tot bovenkant spoorhoogte = 130mm.  Breedte van de modulebak = 400mm.  Dubbelsporig, exact in het midden van de module.  Hartlijnen van de twee sporen liggen 30 mm van elkaar.  Boring om twee modules te koppelen met een bout en vlindermoer is 8mm.  De as van de boring bevindt zich 10 cm van de module rand in de breedte en in de hoogte in het midden (=65mm vanaf ondekant v/d modulebak.

N160 werkt enkel met twee soorten modulebakken.  Een bochtmodule van 30? (een bocht van 90? vraagt dus drie modules), lengte spoor max. 900mm en een rechte module van 900mm X 50mm.  Overgang modules: zie boven

Elektrisch model:

Analoog, elke spoorstaaf voorzien van een draad van 1,5mm? (dit omwille van de lengte baan om stroomverliezen uit te schakelen), modules worden gekoppeld dmv lusterklemmen.

exploitatiemodel:

naar Belgisch model (Vlaams / Ardennen) en gezien verkrijgbaarheid rollend materieel zou ik opteren voor periode 1950 - 1980 ? 1990.
Zoals eerder vermeld dubbelsporig en diesellijn.  RMM, MOBOV en N160 hebben een baan zonder bovenleiding.

Scenerische coherentie:

Sporen: peco code 55
Strooimateriaal: heki, woodland scenics, busch,...
huizen : liefst zelfbouw daar Belgische huizen in schaal N moeilijk te vinden zijn.  Voor mensen met moeilijkheden op dit vlak, kan er altijd wel iemand uit het wereldje helpen.  Ik heb veel ervaring met het bouwen van Belgische huizen.

Het is vooral belangrijk dat de overgangmodules overeenstemmen.

Ben ik iets vergeten?  Kan iedereen het vinden met deze basisvoorstellen?  Zo ja, dan zijn we al een goede eind op weg.  Indien niet, bemerkingen altijd welkom.

Gerolf

citaat:
Geplaatst door railrunner
Ben ik iets vergeten?
Misschien: Afmetingen van de kopse zijde van de bakken, spoordijk, overgangsstukken voor rails (of niet), laatste XX cm rail moet haaks liggen, wel of niet achtergrondplaat, ...
Groeten uit "Marche-en-Bières"   ** Modelspoor is plezant **   TPIII-H0-DC-Zelfbouw

Michiel

Ik heb geen probleem met bovenstaande idee?n van Railrunner. Zoals Gerolf aanhaald zou het best interessant kunnen zijn om eerst eens om ons heen te kijken en zien wat er zoal bestaat kwa N-modulenormen. Dat RMM, MOROV en N160 hierbij een belangrijke inbreng hebben, lijkt me nogal wiedes.

Mij lijkt dat de kerngedacht rond de ontwikkeling van een nieuwe N-modulenorm EENVOUD en FLEXIBILITEIT is. Zodat de drempel laag is voor iedereen om te participeren.

Mijn grootste zorg gaat naar de elektrische bepaling van het geheel, vooral dan met "automatisatie" in het achterhoofd. Denk aan juiste seinbeelden, rijwegbeveiliging  en noem maar op. Maar misschien, met "eenvoud" in het vaandel, zoek ik het weer te complex. [B)]

Het zou in elk geval mooi zijn, mocht er een overkoepelende Belgische N-norm komen. [:p]

groetjes, Michiel ...een modelbaan bouwend: het station Brussel-Luxemburg in 1:160, en een paar videos.
TPIe - Belgische Staatsspoorwegen - DCC(Lenz) - Koploper - N(1:160) - code55(Peco) - zelfbouwer(50%)

railrunner

Gerolf,

Inderdaad, de koppen van de overgangsmodules moeten eigenlijk rechthoekig zijn en uiteraard moeten de laatste cm's van de sporen thv moduleovergangen loodrecht zijn met de kop van de bak.  Overgangsstukken voor rails zijn niet nodig aangezien unaniem met peco rail code 55 gewerkt wordt en de hartlijnen van de sporen op 3 cm van elkaar liggen.  Een technische tekening kan meer duidelijkheid scheppen.  Achtergrondplaten kunnen, ieder voor zich, voorzien worden.  De kunstschilder van RMM zal niet voor iedereen een achtergrond schilderen en RMM zal ook geen gewone blauwe achtergrond aanvaarden, dan moeten ze inboeten aan kwaliteit want geef toe, die achtergrond maakt hun baan bijzonder speciaal.

Een extra voordeel van een overkoepelend orgaan: lobbying.  Misschien enkel zo is het mogelijk om bij fabricanten een bepaald model te laten vervaardigen.

Maar de vraag is: is er vanuit de N-mannen wel voldoende interesse voor zo'n overkoepelend orgaan?  Ik wil dit niet op poten zetten voor ??n man en een paardenkop, als je begrijpt wat ik bedoel.  Zo'n overkoepelend orgaan moet ook de middelen hebben om iets te kunnen betekenen en sponsers zijn bijzonder schaars...  Dus als er iets uit de grond gestampt wordt, moeten er voldoende mensen bereid zijn om lid (=lidgeld)te worden.  Zoniet valt alles in duigen.  Dan kan er enkel een algemene norm opgesteld worden en dan is daarmee de kous af.  Dus, heeft u interesse, reageer!!!  Naast lobbying kan dit orgaan bijeenkomsten van leden organiseren, samenwerken met bijvoorbeeld N-club international, AFAN,...  Het besturen van zo'n orgaan kost ook tijd, veel tijd en als je daaraan begint, moet je er niet aan denken om naast de dagdagelijkse arbeid nog iets aan onze geliefde hobby te doen.  Misschien iets voor iemand die op pensioen is, of bijna gepensioneerd.  Wie voelt zich geroepen?  Ik wil wel zo'n project mee opstarten en ondersteunend helpen, maar niet dragen!

railrunner

Het idee van N160, namelijk twee soorten standaardbakken (bocht & recht) is eigelijk wel ideaal voor iedereen.

Michiel

Ik ben niet helemaal vertrouwd met de bestaande Belgische verenigingen op dit vlak, maar ik zou niemand voor de voeten willen lopen. Bestaat er al niet een "orgaan" dat zich kan gaan toespitsen op de standardisering van de N-module normen? Zoniet zal er inderdaad iets uit de grond gestampt moeten worden.

Ik elk geval ben ik bereid om mijn bescheiden steentje bij te dragen, maar "dragen" kan ik ook niet.
groetjes, Michiel ...een modelbaan bouwend: het station Brussel-Luxemburg in 1:160, en een paar videos.
TPIe - Belgische Staatsspoorwegen - DCC(Lenz) - Koploper - N(1:160) - code55(Peco) - zelfbouwer(50%)

railrunner

bij mijn weten is er geen instantie of enige instlling in Belgi? die iets vastlegd in schaal N.  Neen, dit is voor ons pionierswerk[;)]

scotrail

Whoa had niet zo veel respons verwacht!
Het was wel niet de bedoeling om een "nieuwe" norm te ontwikkelen maar om een bestaande te gebruiken maar soit...

Ik vermoed dat er wel veel helpers zijn maar niet veel kandidaten om een nieuwe norm of overkoepelend belgisch N-schaal organisatie te "dragen".
Zou een magazine (zoals Modelspoormagazine) dit niet kunnen promoten
en opstarten ?

Hier zijn mijn brainstorm opmerkingen (is mijn mening en bedoeld als opbouwende kritiek h?):

Zoals Michiel al aangaf lijkt het mij ook het best om het KISS principe te gebruiken (Keep It Simple and Stupid)
dus eenvoud en flexibiliteit (zeker als het is om nieuwe modelbouwers in N-schaal aan te trekken)

Concept/doel:
eerste punt is doel van modules: is het om N schaal meer populairder te maken bij bestaande en nieuwe modelbouwers/verzamelaars
of is het om de bestaande N modelisten een mogelijkheid te geven om met elkaar een grootte modelbaan op te bouwen naar Belgisch voorbeeld?
Ik weet niet hoeveel van de N-schalers er met Belgisch materiaal rijden maar ik vermoed dat die een (grote) minderheid zijn
vnl. vanwege gebrek aan Belgisch materiaal (maar dat is een ander verhaal)

Constructie & afmetingen:
afmetingen aangehaald door railrunner van N160 lijken wel goed maar wat zou de kleinste radius zijn voor de bochtmodule?
Na wat wiskundige rekenen weet ik dat de max radius 1780mm is (op basis van max lengte van 900mm en bocht van 30?).
En wat ivm hoogteverschillen - zouden we dit toelaten (en indien van wel wat zou max percentage mogen zijn) of liever alles plat laten?
Hoogte van MOBOV modules is 130mm maar hoe hoog van de grond zouden ze moeten zijn?
En wat zou de kleinste straal zijn voor wissels (indien van Peco enkel de meest slanke (36 inch (=+/- 900mm) radius)?
En hoe moet de eindvorm er uit zien? wensen we een dubbelspoor ovaal te creeren of liever een keerlus aan elk uiteinde (hondebot principe)?
Dit laatste heeft als voordeel dat je niet een exact aantal modules nodig hebt om te kunnen rijden.

Code 55 is okay voor mij maar oude modellen hebben liever code 80 dus misschien toch 80 verkiezen voor grotere compabiliteit?
plus in code 80 zijn er de wissels ook in insulfrog (weet niet het nederlands woord ervoor) versie beschikbaar
wat electrisch wat minder complex is dan electrofrog versies is voor beginners (persoonlijk zou ik liever electrofrog versie nemen).

Electrisch model:
Indien er alleen maar 2 sporen liggen maakt het eigenlijk in mijn ogen niet uit of het digitaal of analoog is. De set up lijkt me toch het zelfde (draad aan elke spoorstaaf).
Mijn voorkeur is om analoog te rijden.
Qua overgang zou ik ook geen overgangsrails gebruiken

Explotatiemodel:
Hier zou ik het ook simpel houden en enkel beslissen of het links of rechts rijden is - mijn voorkeur gaat uit voor links rijden
plus ook zonder bovenleiding (omdat ik bijna uitsluitend diesels heb[:)]


Scenerische samenhang:

Sporen: Peco 55 of 80 (of misschien voor beginners kato unitrack of Fleischmann Picolo (dan hebben ze geen probleem met balast leggen)
strooimateriaal: ik zou dit vrij te kiezen laten omdat de kans groot is dat verschillende modules geen identiek eindprofiel zullen hebben
(tenzij de norm beslist dat einde volledig plat moet blijven)
Huizen: ook vrij te kiezen - niet iedereen wil of is in staat om aan zelfbouw te doen
om te vermijden dat bij overgang naar een andere module de kleur van strooimateriaal, ballastkleur,huizen (kortom de volledige scenery)
abrupt wijzigt is het misschien simplest om aan het einde van de module die aansluit aan iemand anders module een soort van "black box"
van 5 a 10 cm te hebben.

Spuw jullie kritiek maar [:D]
 

Driesel


Dag mede N-spoorders,Constructie/Electriciteit
Hierbij enkele links die misschien kunnen dienen als leidraad voor de constructie, electrische verbinding,... :

http://www.nbf-worms.de/assets/applets/NBF-Worms_Modulnorm_5_Modulbau.pdf

http://spur-n-schweiz.ch/sns/normen.html

Sporen
Op gebied van sporen denk ik dat code 55 toch wel de beste keus is: het is werkelijkheidsgetrouwer en alle N-materiaal met NEM-assen rijden er probleemloos over.
Voor het gemak worden de sporen niet voorzien van bovenleiding.

Belgisch?
Desondanks het beperkte aanbod van Belgisch materieel in N, heb ik toch de indruk dat er meer en meer N-spoorders toch de moeite doen om er zelf te (ver-/om-) bouwen: dus een baan naar Belgisch voorbeeld (+ materiaal dat in Belgi? heeft gereden). Dit betekent dan ook dat er op dubbelspoor links gereden wordt.

Tijdperk?
Zoals op de banen van MOBOV en RMM zou ik hier opteren om niet met tijdperkgebonden materieel te rijden.

Digitaal/Analoog
Analoog is inderdaad meer toeganklijker voor iedereen. Maar bij grotere complexen kan dit op gebied van electriciteit voor sommigen problemen leveren (sectioneringen).
Maar normaal gezien kunnen loks voorzien van een decoder tegenwoordig probleemloos op een analoge baan rijden. Hoeveel N-spoorders rijden er trouwens digitaal?


Het Nedtrak van Railhobby, zoals die nog te zien is op diverse tentoonstellingen in Nederland, beschikt inderdaad over drie sporen en heeft ook niet mijn voorkeur.
Voor de exploitatie is het waarschijnlijk het best om te voorzien in twee (grote) schaduwstations aan elk uiteinde, waartussen naar believen modules kunnen toegevoegd worden.

Ik denk dat het vooral de bedoeling is om eens wat Belgisch N-materiaal te kunnen laten rijden op tentoonstellingen in een Belgisch landschap.

Dit waren mijn bevindingen, laat de reacties maar komen [;)]

Groeten,

Dries

Michiel

Nog een paar van mijn losse ide?en en opmerkingen:

Betreffende sporen denk ik ook dat Peco de beste keuze is. Ze zijn goedkoop en kwalitatief goed. Code55 is voor het overgrote deel van het materieel geen probleem. Mogelijk dat zeeeer oude modellen van de jaren 60 of eerder hiermee problemen zou kunnen hebben, maar dat is nog niet aangetoond.

Door het Belgische thema te benadrukken, zou dit kunnen bijdragen tot een grotere interesse voor Belgische materieel en scenery. Mogelijk dat op termijn het aanbod volgt? We mogen dromen, niet?

Ik heb toch de indruk dat digitaal in schaal N echt aan het doorbreken is. Misschien bekijk ik de wereld met een gekleurde bril, maar is zie toch heel veel N'er met een digitale baan. Persoonlijk zie ik liever een digitale oplossing. Misschien dat een duale oplossing (digitaal en analoog) haalbaar is?

En waarom ons beperken tot tentoonstellingen? Waarom niet meteen rijdagen voorzien, waarbij normgenoten bepaalde dagen samen kunnen komen. Dat is veel vrijblijvender, want misschien is voor velen meteen het tentoonstellen van hun baan wat afschrikwekkend?

Dubbelspoor is het meest normale spoorregime in Belgi?. Ik zou het daar ook bij laten. 3 sporen vind ik er onnatuurlijk uit zien, en 1 spoor is wel erg beperkt.

Het idee om 2 schaduwstations op de uiteinden te hebben, en 2 type bakken (recht en bocht) om te bouwen, lijkt me perfect om mee te beginnen.

Nu, ik merk hier toch enige animo voor het idee van een Belgische N-spoor modulenorm, en we blijken toch allemaal een vrij coherente opvatting te hebben over hoe dat er moet uitzien. Maar zonder daadwerkelijk de schouders eronder te zetten, kunnen we hier nog keuvelen tot sint-juttemis. Wat is er eigenlijk nodig om een dergelijk coordinerend "orgaan" op te starten? Welke legale vorm moet de vereniging aannemen, wie zijn de participanten, waar en wanneer kan dit plaatsgrijpen. Ik vermoed dat er een "open" een kick-off meeting zou moeten zijn met ge?nteresseerden om te bepalen hoe de opstart kan plaatsgrijpen... en,..

Sorry, ik blijk een beetje ongeduldig. [:I] Ik liet me even gaan. [:D]
groetjes, Michiel ...een modelbaan bouwend: het station Brussel-Luxemburg in 1:160, en een paar videos.
TPIe - Belgische Staatsspoorwegen - DCC(Lenz) - Koploper - N(1:160) - code55(Peco) - zelfbouwer(50%)

mahtoska1

Hallo Beste N-ers,

Waarom niet beginnen zoals de Z-ters en gewoon eens samen komen om het een en ander te bespreken?
Is er niemand van jullie lid van een modelspoorclub waar dit kan georganiseerd worden?
Wij (de Z-ters) werden zeer goed ontvangen door MTD.
Dan is het nog een kwestie om een datum af te spreken. Het is ook handig als de lokatie centraal ligt.

Beste Z groeten,

Pieter

railrunner

Een goed idee om eens samen te komen.  

Om een geschikte, centrale locatie te vinden om af te spreken, is het interessant om de woonplaatsen van mensen die interesse hebben eens te bekijken.  Ik ben inderdaad lid van N160 en tot vorig jaar van MOBOV, dus ik ken beide banen.  

Ik woon alvast in Schoten bij Antwerpen.  N160 heeft wel een lokaal, maar enkel voldoende om aan een aantel modules te werken.

Driesel

Beste mede N-spoorders,

De N-Bahn Freunde M?nchen hebben hun bevindingen en normen neergeschreven in een handboek:
http://www.n-f-m.eu/modul-norm/modulhandbuch-2010

Het onderwerp ligt hier al een tijdje stil. Misschien moeten we zoals de Zetters eens samenzitten op de expo in Mechelen?

Michiel

Dries, goed dat je weer eens aan de boom schudt! Ik vind het een goed idee om eens samen te komen met concrete voorstellen, maar ook om de organisatie en communicatie over deze N-normbaan vast te leggen. 16 of 17 oktober is over een maand. Ik ben bereid om op een of andere manier dit initiatief een duwtje te geven. Is er in Mechelen dan vergaderplaats? Mijn voorkeur gaat naar Zondag voormiddag.
groetjes, Michiel ...een modelbaan bouwend: het station Brussel-Luxemburg in 1:160, en een paar videos.
TPIe - Belgische Staatsspoorwegen - DCC(Lenz) - Koploper - N(1:160) - code55(Peco) - zelfbouwer(50%)