DE NORMEN, HERZIEN

Gestart door tonycabus, 28 november 2007, 13:12:08 PM

tonycabus

Definitieve Normen

Veel verstrekkende normen zijn er niet, de bedoeling is immers eenieder (zowel de prille beginner als de gevorderde) naar eigen goeddunken, vermogen en middelen toe te laten deel te nemen aan dit project. Maar een minimum aan afspraken moet er wel zijn.


1) DE MODULE
De zijwanden zullen worden uitgevoerd als in bijgaande tekening. De maatvoering hiervan is strikt en de module moet perfect haaks worden samengebouwd, zoniet wordt aansluiting met een buurmodule onmogelijk.

Boven- en onderfriezen moeten ook volgens bijgaande schetsen worden uitgevoerd. Een negatief reli?f mag natuurlijk tot in de voorzijde doorgetrokken worden, dat maakt het landschap alleen maar aantrekkelijker.
De lengte van de module is echter volledig vrij.
Aan de rechter voorzijde van elke module wordt een ruimte voorzien voor aansluiting van rijstroom en sporen, van 20 cm breedte, afgesloten met een plankje dat met magneetsnappers op zijn plaats wordt gehouden.

Het staat de deelnemers tevens vrij eventueel meerdere modules samen te bouwen tot ??n geheel. Daarbij moet dan slechts ??n aansluitkastje, uiterst rechts, worden voorzien.
De fronten worden matzwart geverfd.

Elke module moet op vier poten van 44x44mm rusten. In de hoeken van de module moeten plaatjes multiplex van 18mm dik van ongeveer 90x90mm aangebracht worden, waaruit op een hoek een vierkant van 45x45mm is uitgezaagd. Zie hiervoor het artikel ?Saroulmapoul deel 3? in ons blad. (MSM 64)
De poten moeten voorzien zijn van een verstelmogelijkheid in de hoogte om oneffenheden in de vloer op te kunnen vangen.

Het rijvlak bevindt zich op 1300mm boven de vloer. Aan de achterzijde is een sokkel voorzien van 100mm breedte voor een omloopspoor. Bovenkant spoor moet op 6mm boven het rijvlak liggen (zie tekening, met dank aan Paul De Bleser, just4fun!).

De modules kunnen best aan elkaar geklemd worden met klemschroeven (sergeanten) daar de railverbinding niet star mag uitgevoerd worden. Ook is er mogelijkheid voorzien de modules met bouten en moeren (vleugelmoeren) aan elkaar te bevestigen.
De aansluitvlakken, de hoogte en de friezen moeten worden gerespecteerd, voor de rest is men vrij in de keuze van onderwerp, decor, tijdperk, seizoen enzovoort. Er zullen wel onderlinge afspraken worden gemaakt zodat niet iedereen met een station of een hoekmodule aan komt dragen. Dit wordt geco?rdineerd op dit forum, waarbij we zoveel mogelijk ieders project willen respecteren.

De maten van de "INTERFACE"

imghttp://img.photobucket.com/albums/v208/tonycabus/zijwandmetmaten-1.jpg/img

Edit: Verbeterde schets is ge-upload.
imghttp://img.photobucket.com/albums/v208/tonycabus/spoorprofiel.jpg/img

Ziehier het zijaanzicht:

imghttp://img.photobucket.com/albums/v208/tonycabus/modulezijaanzicht.jpg/img

imghttp://img.photobucket.com/albums/v208/tonycabus/zijwandmetmaten2-1.jpg/img

Er zijn bevestigingsgaten voorzien op 100 mm van de voor- en achterrand, en 50mm van de onderrand van de zijwand (dus NIET van de buitenmaat!). Het is ons later gebleken dat vleugelmoeren aandraaien tussen de bevestigingsplaatjes van de poten moeilijk of zelfs onmogelijk is... Vandaar de keuze tussen schroefklemmen of bevestigingsbouten.

Hier het voor-aanzicht. Het donkere vlak rechts is het "kastje" dat zowel de optische scheiding tussen modules bewerkstelligt als de aansluiting (rail en stroom) tussen de modules. Dit kastje is dus voorzien van een uitneembare voorplaat die met de reeds aangehaalde magneetspappertjes op haar plaats wordt gehouden. Het is gemakkelijker dan een "deurtje" omdat er dan niets in de weg zit.

imghttp://img.photobucket.com/albums/v208/tonycabus/modulevooraanzicht.jpg/img

Hier is de aangepaste overzichtstekening:

imghttp://img.photobucket.com/albums/v208/tonycabus/moduleoverzicht-1.jpg/img

Bevestiging van de poten gaat als volgt:

imghttp://img.photobucket.com/albums/v208/tonycabus/Poten4.jpg/img

imghttp://img.photobucket.com/albums/v208/tonycabus/poten3.jpg/img

Hoogteregeling van de poten kan bijvoorbeeld zo:

imghttp://img.photobucket.com/albums/v208/tonycabus/poten2.jpg/img

imghttp://img.photobucket.com/albums/v208/tonycabus/poten1.jpg/img


2) VERLICHTING EN STROOMVOORZIENING

A) Laagspanning
Tweerailers voorzien over de hele lengte van hun module(s) een voedingsleiding bestaande uit een rode en een blauwe draad met een sectie van 1,5mm?. Deze draden moeten aan beide zijden voldoende lang zijn om de aansluiting met de buurmodule te verzekeren, 50cm aan weerszijden. Deze draden worden aan hun uiteinden voorzien van banaanstekkers van 4mm, bij voorkeur van het fabrikaat ?Hirschmann?. Aan de rechterzijde (van voor gezien) komen mannetjes, links wijfjes.
De rode draad komt aan de railstaaf(ven) die het verst van de voorzijde is(zijn) verwijderd, de blauwe aan de andere.
Het omloopspoor moet eveneens uit deze leidingen worden gevoed, vanzelfsprekend met omgekeerde polariteit.
Voeding is DCC, maar enkel de locomotieven worden hiermee gevoed. Seinen, wissels en dergelijke worden ofwel handbediend, of door een in de module gemonteerde transformator gevoed. Eventuele bediening hiervan komt op de onderste fries aan de voorzijde, of op een bedieningspaneeltje (eventueel met afneembare aansluitkabel) dat in de hand wordt gehouden.
Voor Xpressnet (DCC, verbindingsstandaard Lenz en Roco o.a.) wordt een losse kabel voorzien die voldoende voedingscapaciteit heeft voor meerdere Lokmaus II of III of Multimaus, fabrikaat Roco. De railvoeding wordt verzorgd door ??n of meerdere Roco versterkers (10764) met transformator, ook de Xpressnet-voeding wordt door ons voorzien, evenals de benodigde kabels en splitters.

Drierailers mogen voor het gemak een rode en een bruine draad nemen, waarbij de rode aan de puntcontacten komt en de bruine aan de massa. Het omloopspoor aan de achterzijde moet eveneen door deze draden gevoed worden.
Het drierailgedeelte wordt gevoed in Motorola II-protocol, best met een Intellibox waarop eveneens een Loconet-kabel wordt aangesloten waaraan compatibele bedieningselementen worden verbonden. Ook hier geldt: alleen treinvoeding.

We willen namelijk dat iedereen, ook de minst ervaren bouwer, probleemloos kan meedoen.


B) Netspanning
Elke module wordt voorzien van een kabel met geaarde stekker van 2 meter. Deze kabel is verbonden aan een multistekkerdoos onderin de module waarop eventuele transformatoren en de Tl-buis(zen) worden aangesloten.
Tl-armaturen uit metaal moeten deugdelijk worden aangesloten en van aarding voorzien. Alleen voorbedrade dubbel ge?soleerde armaturen moeten niet van een aarding worden voorzien.
Bij voor het publiek toegankelijke tentoonstellingen worden alle elektrische installaties op veiligheid gekeurd, het zou zonde zijn moest een module worden geweigerd omdat aan deze eisen niet is voldaan.


C) Verlichting
In de bovenfries worden, naargelang de lengte van de module, ??n of meerdere buislampen (fluorescentiebuizen) gemonteerd. Deze buizen moeten warm wit licht uitstralen, daglicht is te ?koud?.3) SPOREN
Voor de Tweerail-modules kiezen we Peco code 100, voor drierailers M?rklin K-spoor.
We kiezen voor Peco omdat dit spoor toelaat met de meest verscheidene merken aan materieel te rijden, en omdat dit programma standaard uit flexibele sporen bestaat. De werking hiervan is zeer betrouwbaar en de levensduur is groot.
M?rklin K-spoor verdient ook weer de voorkeur omdat in dit gamma eveneens flexibele rails verkrijgbaar zijn.
Er wordt enkel met diesel- en stoommaterieel gereden, geen bovenleiding dus.

De bovenzijde van de spoorstaaf zal op 6mm boven het rijvlak liggen. Dit wordt bewerkstelligd door onder de sporen een ?zooltje? te leggen uit kurk of kunststof (Depron bvb).
Aan de rechter voorzijde van elke module moet een niet vastgemaakt stuk flexibele rail voorhanden zijn om het spoor moeiteloos met de buurmodule te kunnen verbinden. Deze verbinding wordt bewerkstelligd met railverbinders die bij het betreffende railmateriaal passen (Peco of M?rklin).
Aan beide zijden ligt het spoor over een lengte van minstens 20 cm recht (evenwijdig met de voorzijde), dit om moeiteloos aansluiten met de buurmodules te verzekeren.


4) RIJDEN
Zoals boven aangehaald wordt er digitaal gereden. Dit om gecompliceerde schakelingen, stopsecties met extra bedrading e.d. te vermijden. Het verkeer wordt per systeem (2- of 3-rail) geregeld door twee dispatchers die met elkaar communiceren d.m.v. Walkie-Talkies. E?n bevindt zich achter de baan bij de Fiddle Yard, de ander volgt de treinen vooraan. Adressen van lokomotieven worden ingesteld bij de opbouw en ieder betrokkene krijgt daarvan een lijstje.

Van elke deelnemer wordt verwacht dat hij op vrijdag (mag ook 's avonds) zijn module komt installeren en dat hij bovendien tijdens de openingsuren een paar uren aanwezig is op de stand zodat er permanent 2 ? 3 personen bij de baan zijn, maar dat iedereen ook de kans heeft de tentoonstelling te bezoeken.


Voor verdere uitleg staan de administrators van het forum steeds te Uwer beschikking.
We zijn ervan bewust dat deze normen niet zo streng zijn als gangbare modulenormen. Toch zijn ze noodzakelijk om een zo probleemloos mogelijke opbouw en werking te kunnen garanderen.
Ze werden reeds door anderen op punt gesteld en met succes gebruikt.


De eerste vereiste is modelspoorliefhebbers van elk niveau zoveel mogelijk plezier te laten beleven aan het uitoefenen van hun hobby, een andere dan weer, zoveel mogelijk amateurs toe te laten met hun werk naar buiten te treden. De bedoeling is ook vriendschapsbanden te smeden, ervaringen onder elkaar uit te wisselen, en, waarom niet, ook eens bij pot en pint bij te praten.


AGGEMORLEUTHET!

P.S.: Verklarende tekeningen en foto's komen weldra in deze post
Tony, De Bompa van 't forum, A.E.L.M.E. (Arm en lelijk maar eerlijk)
...Model Railroading is MAGIC ;-)

tonycabus

De juiste schets van de zijwand vervangt de vorige.
Tony, De Bompa van 't forum, A.E.L.M.E. (Arm en lelijk maar eerlijk)
...Model Railroading is MAGIC ;-)

doomslu

Laatste aanpassing: 27 februari 2010.
luc    * MODEL RAILROADING IS FUN *