uitrusten met verkeerd geplaatste komma (KNT)

Gestart door Red Falcon, 16 september 2023, 02:01:04 AM

Red Falcon

Hij zat op haar schoot, en ruste uit.
Hij zat op haar, schoot en ruste uit.

dani

:)

ZO zijn er nog ...

Vul in onderste zinnetjes telkens 2 keer (of 3 keer) hetzelfde woord in maar lees het met andere klemtoon of gesplitst.

1)  Als  2  _________     ook  _________
2)  Dan  hebben er  4   __________   wel   ________
3)  Eddy Merckx is een wieler___________,     Lukaku spant zijn ____________    en  Margriet Hermans had vroeger een lijf met veel ______________

De oplossing voor degenen die het echt niet vinden ...
1:   echtparen    /    echt paren
2:   echtegnoten  /    echt genoten
3:   veteraan     /    veter aan     /   vet er aan
De kruik is te water gegaan...
De kruik is niet meer.

rixke rail

We zijn gaan wandelen in de _________
Het vliegtuig is reeds ver weg als ik het nog _________
Bezorg jij je vrouw ook een ________ ?
Stel een vraag en je bent dom gedurende vijf minuten. Stel er geen en je blijft het heel je leven.
U vindt mij ook hier : fotoalbum mijn buis ARCHIEVEN

Paulogic

mvg,
Paul(ogic)